+385 98 251627 institut@izz.hr

2. KONGRES HRVATSKE MENOPAUZALNE MEDICINE

Organizator
Hrvatsko društvo za menopauzu Hrvatskog liječničkog zbora

Suorganizator
Hrvatsko društvo za humanu reprodukciju i ginekološku endokrinologiju Hrvatskog liječničkog zbora
Hrvatsko društvo za ginekološku urologiju Hrvatskog liječničkog zbora
Institut za žensko zdravlje

Predsjednica Kongresa
Marina Šprem Goldštajn
Potpredsjednica Kongresa
Dinka Pavičić Baldani
Tajnica Kongresa
Maja Banović

Administrator Kongresa
Jadranka Kontent

Organizacijski odbor
Marina Šprem Goldštajn, Dinka Pavičić Baldani, Ivan Fistonić, Velimir Šimunić, Krunoslav Kuna, Mario Podgajski, Lana Škrgatić, Maja Banović